Chrám Svatého Bartoloměje v Kolíně

CHRÁM HISTORIE AKTUALITY GALERIE KONTAKT FARNOST ODKAZY
 
30

Kostnice

Kostnice Stavebníkem kolínské kostnice, která sousedí v těsné blízkosti kostelního chóru, je děkan Antonín Formandl. Stavba (podle návrhu nám dnes neznámého architekta) byla roku 1733 postavena s využitím zdiva, pocházejícího z raně gotické nárožní bašty. Má podobu čtyřboké centrální kaple se čtyřmi půlválcovými apsidami, s půdorysem inspirovaným, v duchu barokního historismu, románskou architekturou. Střední prostor kaple je uzavřen klenbou se čtyřmi otvory. Těmi je možný průhled na horní záklopový strop, na němž je vymalován archanděl Gabriel, kterak svolává zemřelé k poslednímu soudu. Kosti, vyplňující apsidy, pocházejí ze zrušených hrobů bývalého svatobartolomějského hřbitova. Pod jejich klenbami nalézají se symboly pomíjivé pozemské slávy — patriarchální a papežský kříž, biskupská berla, papežská tiára, meč a vladařské žezlo s jablkem. Interiér zdobící oltář svatého Kříže, má po svých stranách plastiky Ignáce Rohrbacha, zpodobňující Pannu Marii a svatého Jana Evangelistu. Čtyři obelisky v koutech kaple byly postaveny z kostí, které sem byly převezeny roku 1850 ze hřbitova u kostela svatého Jana Křtitele na Kutnohorském předměstí, a to díky iniciativě děkana Jana Svobody. Jeho strýc František Pštros nechal v následujícím roce v Praze sestavit kostlivce s kosou, který byl umístěn vpravo od vchodu, vedle něhož jsou do omítky vyryta jména vojáků s letopočtem 1757, coby vzpomínka na sedmiletou válku. Mramorová deska, osazená na vnějším průčelí, vlevo od vstupu, uvádí jména zemřelých při morové epidemii v roce 1680 — děkana Vavřince Marka Guigniho a členů kolínského konventu kapucínů.

Před kostnicí stojí po stranách portálu raně barokní plastiky svatého Vojtěcha a svatého Prokopa, které byly původně osazeny na průčelí kostela svatého Víta na Zálabí.

 

poděkování, grafika Petr ADÁMEK, web Tomáš ADÁMEK, 2007–2021

česky english deutsch francais