Chrám Svatého Bartoloměje v Kolíně

CHRÁM HISTORIE AKTUALITY GALERIE KONTAKT FARNOST ODKAZY
 
18

Šperlinkovská kaple

Šperlinkovská kaple Název dostala tato kaple podle významné měšťanské rodiny, držící k ní od konce 17. století patronátní právo. Hrobka rodu Šperlinků pod podlahou kaple, byla vybudována před rokem 1694. Oltář svaté Barbory pochází z 2. pol. 14. století – je doložen již k roku 1382. V roce 1744 nechal obraz Umučení svatého Bartoloměje Jan Antonín Šperlink pro oltář zhotovit pozdně barokní retábl, s plastikami andělů od Ignáce Rohrbacha (1691–1747). Původní oltářní obraz, poškozený požárem roku 1796, byl nahrazen (nákladem Šperlinkova zetě Jana Martinelliho) malbou Josefa Kramolína (1730–1802). Obraz Umučení svatého Bartoloměje, namalovaný Petrem Brandlem, je ke spatření na stěně proti oltáři. náhrobek Václava Valkouna z Adlaru Umělec jej vytvořil roku 1734 pro kostel svatého Bartoloměje v Kutné Hoře. Pro kolínský chrám (jako výzdoba provizorního hlavního oltáře, vztyčeného v prostoru chóru) byl zakoupen až roku 1797. Pod ním je osazen pozdně gotický náhrobek Václava Valkouna z Adlaru, od roku 1514 hejtmana kolínského panství.

 

poděkování, grafika Petr ADÁMEK, web Tomáš ADÁMEK, 2007–2021

česky english deutsch francais