Church of St. Bartolomeus in Kolín

THE CHURCH HISTORY NEWS GALLERY CONTACT FARNOST LINKS
 

Děkujeme

Panu Jaroslavu PEJŠOVI ze Státního okresního archivu Kolín za vyhledání fotografických a grafických materiálů.

Paní Zdeně KECLOVÉ za překlad textů do německého jazyka.

Slečně Marii HARCUBOVÉ za překlad textů do anglického jazyka.

Všem pracovníkům Kolínské farnosti za obětavou pomoc při řešení problémů během práce na těchto stránkách, především P. Liboru BULÍNOVI a panu Petru ČECHOVI.

Panu Martinu TRUHLÁŘOVI za půjčení kresby od Karla Votlučky.

Panu Petru HEJCMANOVI a dodatečně a s omluvou paní Jolaně HAVELKOVÉ za poskytnutí fotografií.

Paní Mgr. Petře HOLLEROVÉ z kolínského muzea za zpřístupnění obrazů s tématikou chrámu sv. Bartoloměje.

pohled skrz okna věže

poděkování, grafika Petr ADÁMEK, web Tomáš ADÁMEK, 2007–2021

česky english deutsch francais